Föredragningslistor och protokoll

Här hittar du Hölö-Mörkö kommundelsnämnds föredragningslistor och protokoll från 2019 och tidigare år. Beslut som innehåller personuppgifter publiceras inte.