19 arbetsgivare tipsar högskolestudenter: Höga betyg inte avgörande vid rekrytering

Campus Telge har högskoleutbildningar för bland annat ingenjörer och lärare. För att hjälpa studenterna att förbereda sig för arbetslivet ville Campus Telge ta reda på vad arbetsgivarna letar efter när de rekryterar nyutexaminerade högskoleingenjörer och förskollärare.

Campus Telge har högskoleutbildningar för bland annat ingenjörer och lärare. För att hjälpa studenterna att förbereda sig för arbetslivet ville Campus Telge ta reda på vad arbetsgivarna letar efter när de rekryterar nyutexaminerade högskoleingenjörer och förskollärare.

Vid rundringningen som gjordes bland tio teknikföretag och tio förskolor var resultatet tydligt: höga betyg i sig inte är meriterande. Vad som räknas är erfarenhet av yrkeslivet, till exempel i form av praktik, extrajobb eller uppsatser skrivna för företag i branschen, tillsammans med personliga egenskaper och engagemang.

- Vi kan konstatera att betygshets är omotiverad ur arbetsgivarnas synvinkel. Mitt råd till dig som studerar är därför att hitta balansen mellan bra utbildning och praktisk erfarenhet från arbetslivet, säger Anna Wrangel, tf näringslivschef, ansvarig för Campus Telge på Södertälje kommun.

Samtliga kontaktade arbetsgivare menade att högskoleutbildningen var en viktig förutsättning för anställning, då den ger en god teoretisk bas. Utöver högskoleutbildningen tyckte alla arbetsgivare utom en att erfarenhet av arbetslivet var viktigare än höga betyg.

- Vad vi gör på Campus Telge är att koppla ihop studenter med det lokala näringslivet redan under studietiden. Exempel på det är mentorskap, examensarbeten och praktik, säger Anna Wrangel.

Mer information:

Anna Wrangel, tf näringslivschef, ansvarig för Campus Telge på Södertälje kommun, 08-550 212 32 eller anna.wrangel@sodertalje.se

Bilaga: Om undersökningen

Frågorna som ställdes var följande:

1. Vad är mest meriterande när ni anställer nyutexaminerade högskoleingenjörer/förskollärare?

2. Vilket extrajobb eller sommarjobb är mest meriterande?

3. Vilken är den viktigaste egenskapen för att lyckas som högskoleingenjör/förskollärare?

 

Jämtkraft

FB Engineering

Jacobs Sverige

Framtiden

Banverket

Sweco

Infotiv

Luftfartsverket

Vattenfall Power Consultant

Siemens

Kontaktade förskolor:

Brunnsnyckeln förskola

Barnens förskola

Baldersvägen förskola

Solgläntan förskola

Föreningsgatan förskola

Mården förskola

Nygårds förskola

Ekplantans förskola

Bonden förskola

Fröviks förskola