4,5 miljoner kronor till Södertäljes företag

Södertälje kommun har i samarbete med innovationsmyndigheten Vinnova delat ut 4,5 miljoner kronor till 45 stycken små och medelstora tillväxtföretag i Södertälje.

Södertälje kommun har
i samarbete med innovationsmyndigheten Vinnova delat ut 4,5 miljoner kronor till
45 stycken små och medelstora tillväxtföretag i Södertälje.

– Tillväxtcheckarna är ett första steg att generera fler
företag med hög överlevnadsgrad i Södertälje. Ambitionen är att fler likande
insatser ska göras för att stötta små och medelstora företag. Sammanlagt har vi
delat ut 100 000 kronor vardera till 45 olika företag, säger Åsa Landqvist
tf näringslivschef i Södertälje kommun.

140 företag har sökt tillväxtcheckar och 45 företag har
blivit beviljade 100.000 kronor vardera. Satsningen är unik och en del av det
program som pågår för att stärka Södertäljes tillväxtpotential efter Astra
Zenecas omstrukturering. Tillväxtcheckarna har riktats mot små och medelstora
företag inom flera olika branscher.

Syftet med tillväxtcheckarna är att utveckla företagens
affärsverksamhet, produkter och tjänster eller som investering i ny teknik och
kunskap.

– Samtliga företag som blivit beviljade tillväxtcheck har
även erbjudits att ingå i Uppsala Innovation Centres program som bland annat
erbjuder kvalificerad rådgivning. Nu hoppas vi att satsningen blir framgångsrik,
leder till ökad omsättning och fler arbetstillfällen i Södertälje, säger Åsa
Landqvist. 

Projektet är finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova medan
Södertälje kommun ansvarat för den styrgrupp som behandlat ansökningarna.

En lista på samtliga företag som har fått stöd redovisas på www.sodertalje.se/check.


Mer information:
Åsa Landqvist, tf näringslivschef, 08-523 068 95, asa.landqvist@sodertalje.se
Angelica Vallgren, pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se