ABF vinnare av årets Tillgänglighetsutmärkelse

Under Kulturnatten lördagen den 7 november delas årets Tillgänglighetsutmärkelse ut. Det är Södertäljes kommunala handikappråd som uppmärksammar insatser som förbättrat tillgängligheten för medborgarna i Södertälje kommun.

Under Kulturnatten lördagen den 7 november delas årets Tillgänglighetsutmärkelse ut. Det är Södertäljes kommunala handikappråd som uppmärksammar insatser som förbättrat tillgängligheten för medborgarna i Södertälje kommun.

Tidigare i år efterfrågade Handikapprådet förslag på vinnare av årets Tillgänglighetsutmärkelse. Förslagen kunde röra allt som kommunens invånare kommer i kontakt med, såväl privat som offentlig verksamhet. Inlämnade förslag skulle innefatta någon typ av tillgänglighet. Det kunde handla om att kunna nyttja allmänna lokaler och utrymmen inomhus och utomhus, att kunna ta del av olika slags information, att kunna kommunicera obehindrat och att alla ska behandla och bli bemötta på lika villkor. Totalt åtta förslag kom in.

Vinnare av Tillgänglighetsutmärkelsen 2009 är ABF Södertälje-Nykvarn. Motiveringen lyder: "ABF Södertälje-Nykvarn har utöver den fysiska tillgängligheten i sina lokaler ordnat kurser där personer med funktionsnedsättning kan delta. De ordnar även filmvisning och utbildningar för hörsel- och synskadade."

Priset delas ut av Södertäljes kommunalråd Susanne Bergström på lördag klockan 13 vid Novascenen.

Mer information:
Robert Ask, ordförande kommunala handikapprådet, 070-259 46 88

Elin Jonsson, samordnare kommunala handikapprådet, 08-52304979