Arkiv pressmeddelanden

Alla ungdomar som sökte fick feriepraktik

2012-06-08

Södertälje kommun erbjuder samtliga 1 179 sökande ungdomar i åldern 16-18 år som är folkbokförda i kommunen feriepraktik.

Södertälje kommun erbjuder samtliga 1 179 sökande ungdomar i åldern 16-18 år som är folkbokförda i kommunen feriepraktik.

För fjärde året i rad har Södertälje kommun erbjudit Södertäljeungdomar feriepraktik. Och för fjärde året i rad lyckades kommunen med att erbjuda alla som sökte och uppfyllde kommunens krav jobb.

– Vi vill underlätta ungdomarnas val av utbildning och yrke samt främja entreprenörskap. Det är särskilt glädjande att det lokala näringslivet bidragit med så många platser, säger Arbetslivsnämndens ordförande Besim Aho (S).

Erbjudandet gick ut till ungdomar födda 1996, 1995 och ungdomar med särskilda behov födda 1994. Praktiken pågår i tre veckor och ungdomarna får jobba inom områden som exempelvis bad/spa, bageri, café, camping, försäljning, handel, lager, livsmedel, musik, trädgård, vaktmästeri och äldreomsorg samt verksamheter inom Telgekoncernen.

– Tillsammans med näringslivet ser vi till att ungdomarnas första kontakt med arbetslivet blir något positivt att ta med sig. Därför är det roligt att vi än en gång lyckats erbjuda en praktikplats till alla som sökt, säger Susanna Klein, gruppchef Arbetslivskontoret i Södertälje kommun. 

Utvärdering av årets arbetsmarknadsinsatser kommer att sammanställas i oktober.

 

Mer information:
Besim Aho, arbetslivsnämndens ordförande, 08- 523 36 20, besim.aho@sodertalje.se 
Susanna Klein, gruppchef Arbetslivskontoret, 08-523 017 53, sussi.klein@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se