Anders Lago klottersanerar Södertäljes fastigheter

Majoriteten i Södertälje har tagit fram ett trygghetsprogram för att öka tryggheten i kommunen. De offentliga miljöerna har stor betydelse för människors känsla av trygghet. Därför finns ett särskilt fokus på att motverka klotter. Kommunen har påbörjat en ”nollställning” av prioriterade områden, som primärt är centrala delar av staden och Järna samt kring skolor. Nollställningen innebär att allt klotter inom områdena på kommunens fastigheter och objekt ska saneras.

Kommunen går nu vidare i kampen mot klotter och kommer inrätta en jourtelefon inom kort där anmälning av klotter enkelt kan anmälas för att saneras inom 36 timmar.

– De offentliga miljöerna är allas vårat vardagsrum. Självklart ska dessa miljöer kännas trivsamma och lugna oavsett var i kommunen du bor. Därför är denna satsning för ett snyggt och tryggt Södertälje så viktig, säger Ander Lago, kommunstyrelseordförande i Södertälje. – Vi måste också arbeta förebyggande, och då är det attityder vi behöver arbeta med, fortsätter Anders Lago

På måndagen den 8/5 mellan 9.00 och 11.00 kommer Anders Lago att tillsammans med Centrix att klottersanera Mediacentralen vid Västergårdsgymnasiet i Södertälje. I samband med detta kommer Anders att svara på frågor från media om det fortsatta arbetet för att nå ambitionen om en klotterfritt Södertälje.

För ytterligare information: Anders Lago (s) tel: 0708 -518 461

Annika Eriksson Kommunalrådssekreterare (s) 08-550 224 15 0708-516 886 annika.eriksson@sodertalje.se