Arkiv pressmeddelanden

Andreas Pålsson är Södertäljes nya stadsarkitekt

2022-05-06

Nu står det klart att det är Andreas Pålsson som får tjänsten som stadsarkitekt i Södertälje kommun. Han kommer närmast från en tjänst som studiochef på arkitektkontoret Liljewall och tillträder sin nya tjänst den 23 maj.

-  Det är både spännande och rätt i tiden att Södertälje åter kommer att ha en stadsarkitekt. Vi är mitt i en expansiv fas och jag ser att Andreas Pålsson kommer att kunna stödja verksamheten ur ett övergripande perspektiv i de olika faserna i stadsutvecklingsarbetet och skapa god dialog kring våra frågor, säger Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

Andreas Pålsson har en bred erfarenhet av olika typer av projekt som arkitekt. Det har handlat exempelvis om skolor i utsatta områden, omsorgsboenden, exklusiva butiker i Stockholm och detaljplanearbetet i Frihamnen i Göteborg. Genom alla olika typer av projekt som inneburit dialoger med människorna som ska bo, verka eller uppleva byggnader och platser, har han fått med sig stor förståelse för samhällets komplexitet och de förutsättningar och utmaningar som formandet av livsmiljö innebär.

Han har ett tag längtat efter att arbeta i en roll där han kan påverka och vara del i ett utvecklingsarbete i ett större perspektiv, där många tillsammans samlas inför en målbild och arbetar för att förverkliga den.

-  När jag läste annonsen som stadsarkitekt kände jag att det var den här typen av roll som jag vuxit fram till genom all erfarenhet och kunskap jag samlat på mig. Att få arbeta med hela samhällsbyggnadsprocessen och genom dialog få förståelse för de behov som finns och kunna ha möjligheten att nå ett gemensamt mål som gagnar de som arbetar i, bor i och besöker Södertälje, säger Andreas Pålsson.

Det som lockar med Södertälje är mixen som finns med industriarvet, mångkulturen och hållbarhetsprofilen, ihop med en stadskärna vid vattnet, en levande landsbygd och närheten till naturen. Andreas kliver in i sin nya roll som stadsarkitekt på samhällsbyggnadskontoret den 23 maj. Den första tiden vill han lära känna staden, kommunen, organisationen och de projekt som är aktuella just nu.

Faktaruta Stadsarkitekt

En stadsarkitekt är en tjänsteperson som är anställd av en kommun. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd, men i stort handlar det om att arbeta med helheten i stadsplanering. Att stödja utvecklingen av platsen och trygga god arkitektur och stadsgestaltning. Det handlar också om att skapa god dialog med, och mellan, medborgare, verksamheter, byggherrar, politiska nämnder, tjänstemän internt på kommunen och andra myndigheter.


För mer information:
Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun
Telefon: 08-523 071 31
E-post: andreas.klingstrom@sodertalje.se

Avsändare:
Elisabet Qvarford, tf pressekreterare, Södertälje kommun
Telefon: 08-523 065 15
E-post: elisabet.qvarford@sodertalje.se