Årets byggnad, renovering och skylt - Välkommen att lämna förslag

Stadsbyggnadsnämnden har i år beslutat att i samarbete med Södertälje Byggmästarförening utse ”Årets byggnad” och ”Årets renovering”. Likaså har Stadsbyggnadsnämnden beslutat att utse ”Årets skylt”.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering samt en god skyltning. Endast byggnader, renoveringar och skyltar färdigställda under år 2007 kan föreslås.

Lämna in dina förslag senast 2008-05-11.

Förslagen med adresser angivna och gärna med fotografier lämnas till: Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Enheten Bygglov, 151 89 Södertälje, eller till Södertälje Byggmästarförening, Box 327, 151 24 Södertälje. Det går även bra att skicka förslagen via E-post till: sargon.ablahad@sodertalje.se, eller elisabeth@stockholmsbf.se