Besim Aho (s) blir ordförande i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Besim Aho (s) har valts till ordförande i det nybildade samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje. Det primära syftet med samordningsförbundet är att kommunen, i samverkan med Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och Stockholms Läns Landsting, bättre samordnar sina rehabiliteringsinsatser för att hjälpa de människor som av olika anledningar inte kan försörja sig själva.

- Det är glädjande att Södertälje blir en av de första kommunerna som inför samordningsförbundet. Vi får ni bättre möjligheter att, i samverkan med berörda parter, hjälpa de människor som hamnat i bidragsberoende, långa sjukskrivningar och långtidsarbetslöshet så att de får tillträde till arbetsmarknaden, säger Besim Aho (s), ordförande i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje.

I samlingsförbundet sitter, förutom representanter från de politiska partierna, även tjänstemän och politiker från Stockholms Läns landsting, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden. Samlingsförbundet kommer att finansieras gemensamt av de berörda samverkanspartner

- Tillsammans med kommunens satsning på att minska ungdomsarbetslösheten, projektet Fler i arbete, regeringens satsning på ungdomsarbetslöshet och nu inrättandet av samordningsförbundet står vi nu bättre rustade än någonsin när det gäller att få fler människor ut i arbete, avslutar Besim aho(s)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Besim Aho (s)

Ordförande i Samlingsförbundet för rehabilitering i Södertälje

0708-518 412