Biblioteken i Södertälje har tilldelats 1 100 000 kr av Kulturrådet

Nu är det klart att Södertälje får ta del i flera stora satsningar från Kulturrådet.  Inom projektet Stärkta bibliotek har kommunen beviljats 600 000 kr att användas till att kompetensutveckla bibliotekspersonalen. Dessutom har stadsbiblioteket tilldelats 500 000 kr för att vidareutveckla barn- och ungdomsavdelningen.– Biblioteken har ett viktigt uppdrag i samhället inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S). Redan idag är det många som besöker biblioteken, men det finns också många som ännu inte har hittat hit. Med hjälp av medlen från Kulturrådet får vi större möjlighet att utveckla arbetssätt för att möta upp framtida behov, väcka läslust, skapa digital delaktighet, det livslånga lärandet och verka för den demokratiska processen.

De planerade insatserna för projektet Stärkta bibliotek kommer att bidra till att utveckla nya metoder och arbetssätt för att nå fler, utveckla och etablera biblioteksverksamheter i Södertälje, utveckla biblioteken utifrån lokalsamhällets behov och att utveckla målgruppsinriktad verksamhet. Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat språk än svenska.

Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning kommer att förändras för att skapa en bättre miljö och verksamhet för att barn och ungdomar i olika åldrar ska betrakta biblioteket som sitt. Det kommer att göras genom att strukturera om i biblioteksrummet och genom att hitta ett nya arbetssätt för att skapa en trygg miljö.

– Nu ska vi skapa världens bästa biblioteksverksamhet, säger bibliotekschef Helena Gomér. Vi vill att olika målgrupper ska kunna finna sin plats på biblioteket. Det är fantastiskt roligt och glädjande att vi nu får möjligheten att fortsätta med den utveckling som jag ser att biblioteken i Södertälje ska ta för att kunna vara en viktig del i samhällsutvecklingen och fortsätta att ansvara för våra övergripande värdegrund i kommunen.

Södertälje kommun kommer att växa med cirka 50 procent de närmsta 20 åren och i enlighet med biblioteksplanen för Södertälje kommun (2018-2021) ska medborgarna i kommunen ha en likvärdig tillgänglighet till folkbibliotekets verksamhet.

Mer information:
 

Anna Bohman Enmalm, ordförande i demokratiberedningen (S), 08-523 069 37, anna.bohman@sodertalje.se  

Helena Gomér, bibliotekschef, Södertälje kommun, 08-523 022 59, helena.gomer@sodertalje.se  

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje