Arkiv pressmeddelanden

Business Day 16/2: Utmaningen med en åldrande befolkning

2012-02-13

Hur ska vi ta hand om en allt äldre befolkning? Hur kan vi möta den framtida utmaningen inom vården på bästa sätt? På Campus Telge Business Day den 16 februari kommer man att diskutera vårdens framtid, förutsättningar och utmaningar i det mångkulturella samhället.

Hur ska vi ta hand om en allt äldre befolkning? Hur kan vi möta den framtida utmaningen inom vården på bästa sätt? På Campus Telge Business Day den 16 februari kommer man att diskutera vårdens framtid, förutsättningar och utmaningar i det mångkulturella samhället. 

Södertälje och regionen har stora utmaningar inom vården. Allt fler blir äldre och det skapar nya behov och krav på kompetenser. Det mångkulturella samhället ger också nya förutsättningar och möjligheter. Dessa frågor kommer att diskuteras under seminariet ”Utmaningar inför framtiden med en åldrande befolkning i ett mångkulturellt samhälle”.

Tid: 16 februari kl 13.15
Plats: Campus Telge, Mariekällgatan 3, Södertälje

För mer information om Campus Telge Business Day och dagens program hittar ni på hemsidan: http://www.campustelge.se/aktiviteter/businessday2012/p/

 Mer information:

Birgitta Frid, chef Campus Telge, 08-523 037 74, birgitta.frid@sodertalje.se