Arkiv pressmeddelanden

Campus Telge flyttar till ny utvecklingspark

2013-01-25

Campus Telge kommer att tillsammans med Scania att som första hyresgäster att flytta in i FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och Peabs samägda utvecklingsbolag – Biovation Park Telge.

Campus Telge kommer att tillsammans med Scania att som första hyresgäster att flytta in i FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och Peabs samägda utvecklingsbolag – Biovation Park Telge.

– Det här är en fantastisk möjlighet att fortsätta utvecklingen av Södertälje som en högskoleort. Här möts industri, forskning och studier i en spännande miljö, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Biovation Park Telge är ett utvecklingsbolag som ska verka för att tillvarata och fortsätta utveckla en miljö för innovation. Satsningen är ett långsiktigt åtagande för att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande inom hela life science området.

– Södertälje kommun arbetar strategiskt för att skapa förutsättningar för tillväxt i det befintliga näringslivet, för entreprenörskap och nyföretagande och för att locka nyetableringar till kommunen. Biovation Park Telge medför än fler möjligheter att fortsätta det arbetet, säger Marita Lärnestad (M) kommunalråd i opposition.  

Astra Zeneca kommer att fortsätta sin verksamhet inom produktion i anslutning till Biovation Park. Initialt kommer även ett antal mindre utvecklingsbolag att etablera sig i området samt Scania och Campus Telge.