Christer Fuglesang tar lärare på rymdresa

Den 15 oktober kommer Christer Fuglesang till i Södertälje för att föreläsa om rymden för pedagoger i årskurs 0-6.

Föreläsningen är en utbildningssatsning finansierad av
statliga Rymdstyrelsen. Syftet med satsningen är att stärka kunskaperna om
rymden hos de yngre elevernas pedagoger.

- Det är riktigt roligt att Christer Fuglesang kommer till
Södertälje. De naturvetenskapliga ämnena är något som vi satsar på inom
grundskolan. Samarbetet med Tom Tit och förstelärare med inriktning mot
naturvetenskap är exempel på sådana satsningar. Fuglesangs besök stärker detta
arbete, säger Carmen Blom, verksamhetschef grundskolan.

Södertälje är en av totalt åtta orter där Rymdkunskap
anordnas hösten 2013 och den enda ort som Christer Fuglesang besöker. Föreläsningen
är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Rymdstyrelsen och Rymdkunskap.se.

Tid: Tisdag 15 oktober kl 16-17
Plats: Södertälje stadshus, lokal Estrad

För mer information: http://www.campustelge.se/aktiviteter/kalendarium/


Mer information:
Carmen Blom, verksamhetschef grundskola, 08- 523 017
17, carmen.blom@sodertalje.se
Eva Helén, projektledare Campus Telge, 08- 523 037 57, eva.helen@sodertalje.se
Angelica Vallgren, pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se