Dags för samråd om stadskärnan

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 1 september att gå ut på samråd med förslaget om Södertälje stadskärna. Samrådet pågår mellan 15 september och 15 november. Under den tiden visas en utställning av programförslaget i Stadshuset.

Under samrådstiden är alla södertäljebor välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Enligt plan- och bygglagen, PBL, måste alla synpunkter lämnas in skriftligt under samrådstiden för att beaktas. Samrådet ger södertäljeborna möjlighet att påverka förslagen.

- Stadsbyggnadsnämnden vill nu gärna ha synpunkter på det till stora delar nya förslaget, som rymmer ca 2000 attraktiva boenden och 19 000m2 lokaler i centrala Södertälje, samtidigt som vattenytor som gröna stråk ska bevaras, säger nämndens ordförande Staffan Norberg

Synpunkter på programförslaget kan skickas per brev adresserat till Södertälje kommun, Stadshuset, 151 89 Södertälje eller epost till stadskarnan@sodertalje.se. Under samrådet visas en utställning i Stadshuset som ger södertäljeborna möjlighet att studera förslaget närmare och prata med de tjänstemän och politiker som deltagit i arbetet (se bilaga). Där kommer också att finnas en brevlåda där det går bra att lämna synpunkter.

Inkomna synpunkter sammanfattas och besvaras i en samrådsredogörelse som kommer att vara en bilaga till programmet. Programmet och inkomna synpunkter kommer efter samrådet att behandlas av stadsbyggnadsnämnden innan programmet slutligen antas av kommunfullmäktige. Detta beräknas ske under 2010.

Mer information

Staffan Norberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 08-523 037 21

Helena Schnackenburg, kommunikatör, 08-523 037 58

: