Demokrati och dialog i fokus under vänortsbesök

Under tre dagar i förra veckan besökte representanter för Södertälje kommun sin franska vänort Angers. Syftet var att presentera och diskutera Södertäljes arbete med demokratiseringsprocesser.

Under tre dagar i förra veckan besökte representanter för Södertälje kommun sin franska vänort Angers. Syftet var att presentera och diskutera Södertäljes arbete med demokratiseringsprocesser.

Konferensen handlade om hur man kan utveckla dialogen med medborgarna. Södertälje kommun redovisade bland annat sin medverkan i det nationella projektet Medborgardialog och tog del av sex länders erfarenheter av arbetet med dialogfrågor.

- Det här är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat - att öka medborgarinflytandet. Så här efter konferensen i Angers kan jag konstatera att vi kommit långt i vårt arbete men att vi alltid kan lära av andra och vidga våra perspektiv säger Karin Östlund, kommunfullmäktiges ordförande.

Från Södertälje reste kommunfullmäktiges ordförande Karin Östlund (s), kommunalrådet i opposition Mats Siljebrand (fp) och Urszula Estmer, chef för internationella kontoret.

Mer information:
Karin Östlund, tel 08-550 223 70
Urszula Estmer, tel 08-550 223 68