Det är inte okej! – en utställning om våldet mot kvinnor

Det är inte okej att kränka, hota, våldta eller misshandla kvinnor; ändå är det precis vad som sker i Södertälje varje dag. Dessutom ofta i hemmets lugna vrå och inför ögonen på barnen.

Så inleds skärmutställningen Det är inte okej som invigs på Hovsjö bibliotek torsdagen den 14 september klockan 13.00.

– Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och i alla typer av familjer. Det kan ske i vår närhet utan att vi vet om det. Det syns sällan på ytan, men det är vår plikt att vara vaksamma och att reagera, säger Eduardo Villanueva-Contreras, Södertälje kommuns chef för demokrati och integration.

Brottsförebyggande rådet bedömer att så många som 3000 Södertäljekvinnor varje år utsätts för hot eller misshandel. Det finns ingenting som tyder på att våldet minskar, snarare tvärtom.

Nu sätter Södertälje kommun ytterligare fokus på våldet mot kvinnor. I morgon, torsdag, invigs skärmutställningen Det är inte okej på Hovsjö bibliotek. Utställningen innehåller fakta om våld mot kvinnor, hur varningssignalerna kan se ut och vart man kan vända sig om man själv är drabbad eller känner någon som är det.

Samtidigt öppnar webbplatsen www.detarinteokej.se där det finns mer information om våldet mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor är en av våra prioriterade frågor i kommunens mångfaldsarbete. Därför vill Södertälje kommun vara med och påverka och utveckla attityder och värderingar där människors lika värde är utgångspunkten, säger Eduardo Villanueva-Contreras.

Medverkar vid invigningen på Hovsjö bibliotek gör bland andra Mats Pertoft, kommunalråd, Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör, Eduardo Villanueva-Contreras och Karin Mård, chef för Kvinnofrid/FriZon.

För ytterligare information, kontakta Eduardo Villanueva-Contreras, chef för demokrati och integration, 0708-51 62 88