Arkiv pressmeddelanden

Dialog om ett ännu bättre krogliv i Södertälje

2006-03-06

Södertälje är redan idag en av de städer i landet som har flest restauranger och caféer. Frågan är vad som kan och bör göras för att det ska bli ännu bättre. Södertälje kommun har bjudit in kommunens restaurangägare till en dialog för att diskutera detta.

- Kommunen, branschen och Södertäljeborna, har alla ett gemensamt intresse nämligen ett rikt och varierat krogliv i Södertälje, säger kommunens utvecklingschef Ann-Charlotte Gjöthlén, som står för inbjudan.

Inbjudan är en uppföljning på det möte med restaurangägarna som kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) bjöd in till i somras.

- Ett gott samarbete är säkraste sättet att uppnå förbättringar och vi hoppas att mötet ska hjälpa oss med att hitta gemensamma framgångsfaktorer, säger Anders Lago.

Vilka önskemål har krögarna när det gäller service från myndigheterna? Vilka planer har kommunen? Vilka krav ställer polisen? Vad behöver förbättras i stans krogliv? Hur ska man locka fler och nya grupper att gå på restaurang i Södertälje? Det är några frågor som kommer att diskuteras.

Förutom inbjudna från restaurangbranschen kommer också representanter från Södertälje kommun; Ledningsenheten, Tillståndsenheten, Miljökontoret samt Samhällsbyggnadskontoret, att delta, liksom representanter för polisen i Södertälje.

Pressträff Media inbjuds till en träff direkt efter mötet. Tid: tisdagen den 7 mars klockan 17.00 (Mötet äger rum mellan kl 15.00 och 17.00.) Plats: Telge Forum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Medverkande: Ann-Charlotte Gjöthlén, utvecklingschef, Södertälje kommun Göran Moberg, enhetschef på preventions- och tillståndsenheten, Södertälje kommun Torbjörn Larsson; polisinspektör i Södertälje samt representanter för restaurangägarna.

Vi ber er att, om möjligt, förhandsanmäla deltagande i pressträffen till Ann-Charlotte Gjöthlén, 0708-516 116.

Välkommen!

Ytterligare information: Utvecklingschef Ann-Charlotte Gjöthlén, tel 550 224 04 eller 0708-51 61 16