Dynamisk duo i spetsen för ökat ungdomsinflytande

Rodolfo Alvarez och Johan Thelander. Så heter de två ungdomar som har projektanställts av Södertälje kommun för att utveckla ungdomsinflytandet.

De är länken mellan Södertäljes unga medborgare och kommunens politiker och tjänstemän och ska tillsammans med andra ungdomar föra fram de ungas åsikter i olika sammanhang. Det står inte i projektbeskrivningen, men de förväntas helt klart röra om i grytan.

– Nu ska vi ut i skolorna och prata med elever och på olika sätt hjälpa till att stärka engagemanget, säger Johan Thelander.

Han var precis som Rodolfo Alvarez elevrådsordförande på gymnasiet och deltog också i protesterna mot de aviserade neddragningarna inom skolan; förslaget drogs senare tillbaka, men det som hände tände en gnista.

– Då tänkte vi: Shit, det går att förändra världen, säger Rodolfo Alvarez.

Under sin tid i Södertäljes ungdomsråd skrev de det medborgarförslag som ligger till grund för projektet de nu leder. Nyckelorden i förslaget är dialog och kommunikation.

Projektet ska leda till att ungas perspektiv lyfts upp och förstärks, och att det ”görs verkstad” av de idéer och engagemang som finns. Södertäljes ungdomar ska få inflytande på riktigt.

Rodolfo Alvarez och Johan Thelander ska med ungdomsrådet som bas bland annat utveckla arenor för dialog, driva en hemsida, intressera elever för att vara rådgivare åt kommunala chefer, anordna temadagar och festivaler och utveckla elevdemokratin.

Projektet ska pågå i nio månader och finansieras av fyra verksamhetskontor och Ungdomsstyrelsen.

Mer information om projektet lämnas vid ett pressmöte på Colin Leclairgymnasiet (gamla Täljegymnasiet) onsdagen 9 april klockan 11.00.
Välkommen!

Mer information Rodolfo Alvarez, 073-739 11 15, Johan Thelander, 073-948 95 50