EU-expert i stadsdelsutveckling på besök i Södertälje

Den 18 juni besöker David R Froessler, expert i stadsdelsutveckling Södertälje. Syftet med besöket är att tillsammans med Ronna stadsdelsgrupp fortsätta arbetet med EU-projektet URBACT II.

Den 18 juni besöker David R Froessler, expert i stadsdelsutveckling Södertälje. Syftet med besöket är att tillsammans med Ronna stadsdelsgrupp fortsätta arbetet med EU-projektet URBACT II.

URBACT II består av ett nätverk av tio europeiska städer som tillsammans ska utveckla en modell för integrerad stadsutveckling för utsatta områden. Södertälje har valt att utveckla stadsdelen Ronna. Arbetet bedrivs lokalt och på nätverksträffar med de övriga deltagarna i Europa. EU-projektet har till syfte att ta fram en handlingsplan som fastställer åtgärder, budget och tidplan för hur varje ingående stadsdel ska utvecklas och skapa generella metoder för alla Europas utsatta stadsdelar.

Södertäljes arbetsgrupp består av representanter från Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Regionplanekontoret, Hyresgästföreningen och Södertälje kommun. Stadsdelsgruppen består av representanter för boende och aktiva i Ronna, fastighetsägare, skolan, kyrkan, polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Sedan slutet av 2008 har gruppen arbetat med att ta fram underlag, idéer och förslag till en möjlig utveckling av Ronna som stadsdel fram till 2030. Arbetet med handlingsplanen går nu in i ett intensivt skede med sikte på färdigställande i slutet av 2010.

Denna plan kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i Ronna och tanken är att den i sin tur ska tjäna som inträdesbiljett till de EU-fonder som kan medfinansiera dess aktiviteter.

Media är välkomna att närvara i samband med den workshop som David R Froessler anordnar.

Tid: 18 juni, klockan 13.00

Plats: Quality Hotel Park Södertälje, Saltsjötorget

Information om EU-projektet finns under www.sodertalje.se/urbact

 

Mer information:

Anders Bäcklander, biträdande samhällsbyggnads direktör, 08-523 010 89, anders.backlander@sodertalje.se

Eva Bjurholm, utredare, 08-523 029 47, eva.bjurholm@sodertalje.se

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

 

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje  

www.facebook.com/sodertalje