Arkiv pressmeddelanden

Familjecentral till Ronna

2015-12-15

Kommunstyrelsen beviljade socialnämnden 6 miljoner kronor ur den sociala investeringsfonden för att starta en familjecentral i Ronna.

Kommunstyrelsen beviljade socialnämnden 6 miljoner kronor ur den sociala investeringsfonden för att starta en familjecentral i Ronna.

Familjecentralen är en samlokalisering av mödravårdshälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verkssamhet.

– Det blir en mötesplats för familjer där målet för verksamheten är att främja livssituationen och hälsan hos både barn och föräldrar i Ronna, säger Rose- Marie Jacobsson (S), ordförande i Socialnämnden.

Syftet med familjecentralen är att förbättra den fysiska och den psykiska hälsan för barn i Ronna.

– Utgångspunkten för familjecentralerna är att arbeta förebyggande. För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. För kommunens del handlar det om vinster i form av minskat behov av bland annat socialt bistånd, färre placeringar av barn och unga och minskade insatser från elevhälsan, säger Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör.

Socialnämnden har ansökt om totalt 12 miljoner kronor ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond för att starta två familjecentraler belägna i Hovsjö och Ronna. Detta beslut avser dock endast sex miljoner för en familjecentral. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen igen så snart ett avtal med landstinget finns för en central i Hovsjö.

Mer information:
Rose-Marie Jacobsson (S), ordförande i socialnämnden, 08-523 012 27, Rose-Marie.Jacobsson@sodertalje.se
Kjell Sjundemark, bitr. socialdirektör, 08-523 049 27, kjell.sjundemark@sodertalje.se
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se