Fler företag kan erbjuda hemtjänst i Södertälje

Nu pågår upphandlingen av företag som vill erbjuda hemtjänst i kommunen. Den 1 mars 2012 inför Södertälje kommun kundval inom hemtjänsten vilket ger kunden möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna.

Nu pågår upphandlingen av företag som vill erbjuda hemtjänst i kommunen. Den 1 mars 2012 inför Södertälje kommun kundval inom hemtjänsten vilket ger kunden möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna.

Kundval innebär att invånare som har beviljats hemtjänst av äldreomsorgsnämnden eller omsorgsnämnden har rätt att välja vem som ska utföra hemtjänstinsatserna – kommunen eller ett privat företag.

Nu pågår upphandlingen av hemtjänst genom kundval som omfattar hemtjänstinsatser inom både service- och omsorgstjänster för personer som bor i eget hem, det vill säga ordinärt boende, i Södertälje kommun.

Företag som vill ansöka om att bli godkända för att utföra hemtjänst från den 1 mars 2012 måste ha inkommit med ansökan senast 25 november. Mer information om hur ansökan går till samt kravspecifikation finns på kammarkollegiets webbplats www.kammarkollegiet.se

Telge Inköp AB ansvarar för och genomför upphandlingen.

Mer information:

Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se

Lisa Mattsson, utvecklingschef äldreomsorgskontoret, 08-523 034 22, lisa.mattsson@sodertalje.se