Fler företag kan erbjuda hemtjänst i Södertälje

Nu pågår upphandlingen av företag som vill erbjuda hemtjänst i kommunen. Företag som vill ansöka om att bli godkända för att utföra hemtjänst måste ha inkommit med ansökan senast 27 september. Den 1 februari 2011 inför Södertälje kommun kundval inom hemtjänsten vilket ger kunden möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna.

Nu pågår upphandlingen av företag som vill erbjuda hemtjänst i kommunen. Den 1 februari 2011 inför Södertälje kommun kundval inom hemtjänsten vilket ger kunden möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna.

Kundval innebär att invånare som har beviljats hemtjänst av äldreomsorgsnämnden eller social- och omsorgsnämnden har rätt att välja vem som ska utföra hemtjänstinsatserna – kommunen eller ett privat företag.

Nu pågår upphandlingen av hemtjänst genom kundval som omfattar hemtjänstinsatser inom både service- och omsorgstjänster för personer som bor i eget hem, det vill säga ordinärt boende, i Södertälje kommun.

Företag som vill ansöka om att bli godkända för att utföra hemtjänst från den 1 februari 2011 måste ha inkommit med ansökan senast 27 september. Mer information om hur ansökan går till samt kravspecifikation finns på Kammarkollegiets webbplats www.kammarkollegiet.se

Telge Inköp AB ansvarar för och genomför upphandlingen.

Mer information:
Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-550 230 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se

Lisa Mattsson, planeringschef äldreomsorgskontoret, 08-523 034 22, lisa.mattsson@sodertalje.se