Fler platser på sjuksköterskeprogrammet

Fler platser på sjuksköterskeprogrammet

Från vårterminen nästa år utökas antalet platser på sjuksköterskeprogrammet i Södertälje från 24 till 40 platser. Det finns stor efterfrågan på sjuksköterskor i Stockholms län och i Södertälje.

Från vårterminen nästa år utökas antalet platser på sjuksköterskeprogrammet i Södertälje från 24 till 40 platser. Det finns stor efterfrågan på sjuksköterskor i Stockholms län och i Södertälje.

Länsstyrelsen i Stockholms skriver i sin prognos att efterfrågan på sjuksköterskor kommer att öka under kommande år och att det år 2020 bedöms råda en brist på cirka 1 000 sjuksköterskor i länet.

Södertälje sjukhus behöver rekrytera 35-40 sjuksköterskor per år och ännu fler i framtiden när det nya sjukhuset är på plats. Södertälje kommun har ett rekryteringsbehov av cirka 10 sjuksköterskor per år.

- Den lokala förankringen är viktigt. Att vi får utbildade sjuksköterskor som bor här och kanske redan arbetat inom vården i Södertälje är väldigt bra, säger Marianne Högbom, personalchef på Södertälje sjukhus.

- Det blir alltfler äldre i befolkningen och det ökar trycket inom vård och omsorg. Vi behöver mer utbildad personal och vi behöver även vara attraktiva som arbetsgivare så att unga människor söker sig till vården, säger Gilda Johansson, chef för social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun.

Mer information:
Eva Helén, Projektledare Campus Telge, 08-523 037 57, eva.helen@sodertalje.se

Gilda Johansson, chef social- och omsorgskontoret, 08-523 014 82, gilda.johansson@sodertalje.se