Fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan i Södertälje

Fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan i Södertälje

Yrkeshögskolan i Södertälje kommer att erbjuda ett utökat antal utbildningar under 2020. Det offentliggjordes idag på en presskonferens när Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2020.– Kvalitetskraven är högt ställda för att få bedriva en utbildning inom yrkeshögskolan. Därför är det mycket glädjande att Södertälje både kan bibehålla pågående utbildningar och även utöka med ytterligare en utbildning. Ledningen och medarbetarna på kommunens yrkeshögskola har lyckats skapa god kvalitet i nära samverkan med våra företag i Södertälje, och det har Myndigheten för yrkeshögskolan sett, säger Johan Abrahamsson, verksamhetschef för yrkeshögskolan på Södertälje kommun.

I Södertälje kommer följande utbildningar att erbjudas under 2020: trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, logistiker samt kvalitets- och processutvecklare. En utbildning till säkerhetsingenjör är helt ny och startar i september. Den har som övriga utbildningar inom yrkeshögskolan tagits fram och skapats tillsammans med branschen. Utbildningen leder till yrkesroller som till exempel säkerhetsingenjör, säkerhetsteknikkoordinator och projektledare inom säkerhet, lås och larm.

– Det känns fantastiskt att yrkeshögskolan i Södertälje växer, säger resultatenhetschef Cathrine Haglund. Dagens positiva besked gör att vi nu kan erbjuda ett bredare spektrum av yrkesutbildningar som ger studenter tillgång till färsk kunskap som baseras på lärarens erfarenheter från sitt dagliga arbete, och som dessutom svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens.

En Yh-utbildning är en eftergymnasial utbildning som vänder sig till studenter med gymnasiekompetens eller motsvarande utbildningsbakgrund som har viss yrkeslivserfarenhet. Yh-utbildningar vänder sig till personer som vill utbilda sig direkt till en yrkesroll och få kontakt med arbetsmarknaden redan under utbildningen. Mer information om Yrkeshögskolan i Södertälje finns på Campus Telge https://campustelge.se/yh/


Mer information

Johan Abrahamsson, verksamhetschef gymnasiet, komvux och yrkeshögskolan, Utbildningskontoret, 08-52301888, johan.abrahamsson@sodertalje.se

Cathrine Haglund, resultatenhetschef Campus Telge, Utbildningskontoret, 08-52303790, cathrine.haglund@sodertalje.se