Företagens betyg på kommunens service ökar

Södertälje klättrar 55 placeringar på Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och placerar sig topp tre i Södertörn.

Södertälje klättrar 55 placeringar på Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och placerar sig topp tre i Södertörn.

Nöjd- kund- index (NKI) är ett mått på hur nöjda företagen
är med kommunens myndighetsutövning och utförs vart annat år på uppdrag av SKL
och Stockholm Business Alliance (SBA). Södertälje har ökat från 58 på en
100-gradig skala, till 67 jämfört med föregående mätning.

Granskningen bygger på en enkät som skickats ut till 1 181
företagare som haft kontakt med Södertälje kommun under det senaste året inom
områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.
561 företag valde att svara på enkäten. Totalt deltog 189 kommuner i
undersökningen.

– Nöjd-Kund-Index är ett av de viktigaste verktygen vi har
för att undersöka servicenivån i en kommun. I dag fick vi godkäntav Södertäljes företagare men vårt
arbete tar inte slut i och med det. Vi inleder nu ytterligare satsningar för
att förbättra företagsklimatet i Södertälje kommun, säger kommunstyrelsens
ordförande Boel Godner (S).

Läs mer om undersökningen här: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat/insikt

Mer information:
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, 08-523 068
65, boel.godner@sodertalje.se
Martin Andreae, stadsdirektör, 08-523 010 81, martin.andreae@sodertalje.se
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se