Företagsinkubator ska stimulera företagsamhet i Södertälje

Södertälje kommun inleder en långsiktig satsning på att bygga upp en inkubator i Södertälje tillsammans med företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. Arbetet påbörjas direkt efter sommaren.

Södertälje kommun inleder en långsiktig satsning på att bygga upp en inkubator i Södertälje tillsammans med företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. Arbetet påbörjas direkt efter sommaren.

Inkubatorn kommer att vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje, både inom life science men även inom andra branscher. Företagsinkubatorn ska bland annat erbjuda kvalificerad affärsrådgivning till entreprenörer och företagare så att fler idéer kan introduceras och fler konkurrenskraftiga företag kan etableras i regionen.

– Den här satsningen ligger helt i linje med det näringslivsprogram som vi utarbetat och det passar mycket bra in bland de åtgärder som kommunen utreder för att möta avvecklingen av AstraZenecas forskning i Södertälje, säger Kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S).

Samtal kring ett samarbete mellan Södertälje och UIC har pågått sedan i våras. Ambitionen är att UIC ska vara lokaliserad i anslutning till AstraZeneca i Snäckviken.

– Vår satsning betyder att Södra Stockholmsregionen stärks när det gäller att utveckla regionen och skapa arbetstillfällen och kunskapsintensiva miljöer. Dessutom erbjuder Södertälje och Snäckviken en unik miljö som bidrar till att stödja den stora nationella satsningen som nu görs på forskning och utveckling, avslutar Boel Godner.  


Mer information:

Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande, 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se