Försörjningsstöd delar med sig av sitt goda arbete

Representanter från Socialkontoret i Malmö stad kommer till Södertälje för att lära sig mer om hur kommunen framgångsrikt arbetar med dem som behöver försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Representanter från Socialkontoret i Malmö stad kommer till Södertälje för att lära sig mer om hur kommunen framgångsrikt arbetar med dem som behöver försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Alla kommuner har ett stort inflöde av människor som på grund av den ekonomiska krisen inte längre har möjlighet att försörja sig själva. De kan vara arbetslösa, flyktingar som inte längre försörjs med statliga medel, utförsäkrade från A-kassan eller personer som inte längre får sjukpenning.

Besökarna vill veta hur kommunen gått till väga för att nå så fina resultat de senaste åren. Framförallt är man intresserad av det lite ovanliga sätt som kommunen har hanterat den ekonomiska krisen på. Istället för att dra ner resurserna har Socialnämnden gett Försörjningsstöd extra investeringsmedel på 13,3 Mkr per år i tre år som använts till att anställa mer personal. Målet är förstås att snabbare slussa ut klienterna i egen försörjning.

Försörjningsstöd i Södertälje kommun har tidigare haft studiebesök från bland annat Eskilstuna, Karlstad, Gävle och Borlänge.

Varför tror du så många kommuner vill komma och se hur ni jobbar?

– Vi jobbar på att bli Sveriges bästa socialtjänst och det är tydligt att andra kommuner tycker att vi är på rätt väg, säger Hans Carlsson, myndighetschef på Försörjningsstöd.

Pressen är välkommen att delta i studiebesöket

Tid: onsdagen den 9 mars kl 11.00

Plats: Försörjningsstöd, Nygatan 23, Södertälje

Mer information:

Hans Carlsson, myndighetschef, Försörjningsstöd, tfn: 08-5230 23 60, hans.carlsson@sodertalje.se

Per Arvedson, utvecklingssekreterare, Malmö stad, 0768-86 40 04, per.arvedson@malmo.se