Försörjningsstöd delar med sig av sitt goda arbete

Representanter från Socialkontoren i Eskilstuna, Karlstad, Håbo, Gävle, Nynäshamn och Borlänge kommuner kommer till Södertälje för att lära sig mer om det sätt kommunen framgångsrikt jobbar med dem som behöver försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Representanter från Socialkontoren i Eskilstuna, Karlstad, Håbo, Gävle, Nynäshamn och Borlänge kommuner kommer till Södertälje för att lära sig mer om det sätt kommunen framgångsrikt jobbar med dem som behöver försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Alla kommuner har ett stort inflöde av människor som på grund av den ekonomiska krisen inte längre har möjlighet att försörja sig själva. De kan vara arbetslösa, flyktingar som inte längre försörjs med statliga medel, utförsäkrade från A-kassan eller personer som inte längre får sjukpenning.

Sammanlagt ett femtiotal medarbetare från dessa kommuners socialtjänster har bett att få komma på studiebesök till enheten Försörjningsstöd.

Besökarna vill veta hur kommunen gått till väga för att nå så fina resultat de senaste åren. Framförallt är man intresserad av det lite ovanliga sätt som kommunen har hanterat den ekonomiska krisen på. Istället för att dra ner resurserna har Socialnämnden gett Försörjningsstöd extra investeringsmedel på 13,3 Mkr per år i tre år som använts till att anställa mer personal. Målet är förstås att snabbare slussa ut klienterna i egen försörjning.

Varför tror du så många kommuner vill komma och se hur ni jobbar?

– Vi jobbar på att bli Sveriges bästa socialtjänst och det är tydligt att andra kommuner tycker vi är på rätt väg, säger Hans Carlsson, myndighetschef på Försörjningsstöd.

Pressen är välkommen att delta i det studiebesök som 25 medarbetare från kommunerna Eskilstuna, Karlstad och Borlänge gör den 3 februari. 

Tid: onsdagen den 3 februari kl 13.00

Plats: Försörjningsstöd, Nygatan 23, Södertälje

 

Mer information:

Hans Carlsson, myndighetschef på Försörjningsstöd, 08-523 023 60, hans.carlsson@sodertalje.se