Fortsatt ökade resultat i Södertäljes skolor

Samtliga skolverksamheter visar på ökade resultat. Anledningen är ett strategiskt och målinriktat arbete.

Samtliga skolverksamheter visar på ökade resultat. Anledningen är ett strategiskt och målinriktat arbete. 

I förskolan har resultaten inom verksamhetens´kunskapsområden förbättrats och i grundskolan ökar elevernas slutbetyg för tredje året i rad. Samtidigt visar de nationella proven i årskurs tre och
årskurs nio en positiv resultattrend och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet har på ett år ökat från 68 procent till 74 procent.

– Resultatet är ett bevis på att vi gör rätt saker. Vi har utgått från nationell
och internationell forskning och satsat på att stärka det pedagogiska
ledarskapet, skapa en lärande organisation, ha fokus på mål- och
resultatstyrning och höja kvalitén i undervisningen. Nu ökar vi takten och
satsar på ännu bättre resultat, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i
Södertälje kommun.


Exempel på fortsatta satsningar

 • Rektorsutveckling i
       samarbete med Umeå universitet
 • Alla skolor utvecklar
       verksamhetsidéer som stärker och förtydligar både pedagogik och
       attraktionskraft
 • Tvålärarskap i klassrummet
 • Utökad undervisningstid
       inklusive läxhjälp
 • Systematisk samverkan med
       olika kulturaktörer, t ex El Sistema, Berättarministeriet och Skapande
       skola
 • Satsning på extra
       undervisning i Svenska A för nyanlända elever

För att läsa mer om kommunens utbildningssatsningar se: http://www.sodertalje.se/Barn__Utbildning/

Mer information:
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08- 523 019 99,
peter.fredriksson@sodertalje.se
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se