Framgång för Södertäljes skolor i Öppna jämförelser

Södertälje kommun och Malmö stad är de enda kommuner som har förbättrat skolresultaten sju år i rad. Det framgår av SKL:s Öppna jämförelser mellan skolorna i Sveriges kommuner som publicerades idag. I den framkommer också att behörigheten till nationella program sjunker i Sverige, men i Södertälje har den ökat.

Södertälje kommun och Malmö stad är de enda kommuner som har förbättrat skolresultaten sju år i rad. Det framgår av SKL:s Öppna jämförelser mellan skolorna i Sveriges kommuner som publicerades idag. I den framkommer också att behörigheten till nationella program sjunker i Sverige, men i Södertälje har den ökat.

I rapporten placeras Södertälje kommun på plats 64 bland Sveriges kommuner. För sju år sedan låg kommunen på plats 245. Resultaten visar att eleverna i Södertälje presterar högt över ”förväntat resultat” när det gäller behörighet till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet för elevernas insatser.

– Detta är ett resultat av strukturerat hårt arbete som utgår från det som forskning och beprövad erfarenhet tydligt visar att vi ska fokusera på, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons. Vi är glada för lyftet men måste fortfarande fokusera på att ännu fler elever ska lämna skolan med goda kunskaper.

För att ytterligare förbättra skolans resultat arbetar Södertälje kommun på att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet. Nu koncentreras arbetet bland annat på insatser i årskurs F-5 för att säkra att alla elever får med sig grundläggande kunskaper i att skriva, räkna, läsa, in i högstadiet.

– Vi arbetar med att säkra och utveckla kvalitet i skolans ledarskap, att rektor är en tydlig pedagogisk ledare, säger utbildningsdirektör Monica Sonde. En annan framgångsfaktor kan vara samarbetet lärare emellan. Man prövar och omprövar arbetssätt, man filmar sin egen undervisning för att se hur den kan förbättras, och man följer upp hur det påverkar elevernas motivation och lärande.

I Öppna jämförelser – Grundskola 2017 beskriver Sveriges kommuner och landsting, SKL, elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom en samling nyckeltal. Statistiken avser resultaten i både kommunala och fristående verksamheter och speglar till största del läsåret 2016/17. Länk till rapporten här.


Mer information:

Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S), 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se

Monica Sonde, utbildningsdirektör, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje