Arkiv pressmeddelanden

Gemensamma åtgärder för en säker kollektivtrafik i Södertälje

2008-01-15

Under en längre tid, med kraftig ökning det senaste halvåret, har bussar i Södertälje på olika sätt angripits. För att förhindra fortsatta problem med att föremål kastas mot bussar har Södertälje kommun, Polisen, SL och Swebus enats om ett antal åtgärder.

Händelserna med kast av olika föremål mot bussar är helt oacceptabla då de kan framkalla allvarliga konsekvenser för både bussförare, trafikanter och samhället i stort.

- Därför har kommunen tillsammans med Swebus, SL och Polisen tagit fram ett flertal åtgärder. Samtidigt vill jag vädja om stöd och hjälp från föräldrar, vänner, idrottsledare, lärare och andra förebilder för de ungdomar som kastar föremål mot bussar. Annars kommer inte några åtgärder i världen att hjälpa, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med de beslutade åtgärderna är att i samverkan:

* förebygga händelser som utgör en direkt fara för bussförare och trafikanter * förebygga händelser som påverkar invånarnas möjlighet att använda kollektiva färdmedel * agera om eller när det händer igen

Kommunen, Polisen, SL och Swebus kommer utifrån det beslutade åtgärdsprogrammet nu att arbeta proaktivt för att i samverkan förebygga att händelserna upprepas.
Åtgärd 1, Gemensam problembild

Gemensam problembild för att därigenom kunna samordna och samverka kring åtgärder och riktade insatser samt löpande uppdatering av problembilden.
Åtgärd 2, Riktade insatser

Riktade insatser mot de identifierade problemområdena med:

* Väktare * Polis * Lugna Gatan

Detta kan genomföras med hjälp av den gemensamma problembilden. Lugna Gatan är en ny samverkan som startar den 16 januari.
Åtgärd 3, Tipstelefon

Polisen öppnar en tipstelefon där man ringa in och berätta vilka som ställer till problem: 08-401 83 50.
Åtgärd 4, Gemensamma informationsinsatser

Bland annat att informera i skolorna.
Åtgärd 5, Kontinuerliga möten

Södertälje kommun, Polisen, Swebus och SL kommer att ses varje vecka för att löpande följa resultatet av de gemensamma åtgärderna Åtgärd 6, Åtgärder när något har hänt

Swebus och SL kommunicerar omedelbart händelsen till polisen. Polisen kommer att prioritera larmet.

* Väktare och polis till platsen * Kommunikation med kommunen för att informera närliggande skolor och fritidsgårdar * Finns fältassistenter i tjänst skall dessa larmas * Vid upptäckt och gripande så ska polis och socialtjänst prioritera ärendet och gemensamt vidta nödvändiga åtgärder

Mer information Lennart Gustafsson, 0708-517 404, lennart.gustafsson@sodertalje.se Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande, 0708-518 461