Gemensamt ledarskap ska utveckla Södertälje

Södertälje kommun kommer att ledas gemensamt av två direktörer. Ulla-Marie Hellenberg blir kommundirektör och Kjell Hasslert koncerndirektör. Det beslutade kommunstyrelsen på ett extra sammanträde i dag.

– Södertälje kommuns utveckling under de senaste åren har lett fram till en ny syn på stadsdirektörsfrågan. Beröringspunkterna mellan förvaltning och bolag är omfattande och de frågor som kräver samverkan tenderar att öka. Stadsdirektörsrollen utvecklas därför genom att två personer får ett gemensamt och tydligt uppdrag, men varsina skilda operativa uppdrag. Detta ökar förutsättningarna att uppnå de visioner och mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s).

Det gemensamma ledarskapet innebär att Ulla-Marie och Kjell kommer att ha ett gemensamt ansvar för att under kommunstyrelsen utveckla kommunen, leda den kommunala ledningsgruppen och att bereda ärenden till kommunstyrelsen.
Kommundirektören Ulla-Marie Hellenberg kommer att ansvara för; Social- och arbetsmarknadskontoret, Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret, Äldreomsorgskontoret, kommundelarna och det Gemensamma kontoret samt logikområdena/staberna Personal & ledare, Ekonomi & strategi samt Demokrati och integration.

– Jag ser stora möjligheter i att på detta sätt vitalisera ledarskapet och fokusera mer på kärnverksamheten. Jag kommer också att inrikta mig på att öka öppenheten och förbättra dialogen med våra invånare, säger Ulla-Marie Hellenberg.

Koncerndirektören Kjell Hasslert kommer att ansvara för de kommunala bolagen i Telge koncernen, Miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret samt logikområdena/staberna Extern utveckling och Ägarstyrning & finans.

– Det gemensamma ledarskapet ger oss förutsättningar att ännu bättre använda hela kommunkoncernen för att utveckla Södertälje, t ex när det gäller stadskärnan och miljonprogramsområdena. Ett plus ett ska bli tre helt enkelt, säger Kjell Hasslert.

Ulla-Marie Hellenberg är i dag chef för Utbildningskontoret i Södertälje kommun. Kjell Hasslert är vd för den kommunägda Telge koncernen. De båda tillträder sina nya tjänster den 3 april.

För ytterligare information kontakta: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s), tel 0708-518 461 Ulla-Marie Hellenberg, tel 0708-517 159 Kjell Hasslert, tel 0708-515 700 Bilder på Ulla-Marie Hellenberg och Kjell Hasslert kan laddas ned från Södertälje kommuns webbplats www.sodertalje.se/press