Gränslös Grafikfestival öppnar den 25 augusti

Varmt välkommen till invigningen av Gränslös Grafikfestival och utställningen Gränslös Grafik på Södertälje konsthall. Utställningen invigs av Sarah Guarino Florén, intendent på Södertälje konsthall och Ulrika Flink, curator på Grafikens Hus i närvaro av medverkande konstnärer. Tid: den 25 augusti kl 12.00. Plats: Södertälje konsthall, Lunagallerians mellanplan

Varmt välkommen till invigningen av Gränslös Grafikfestival och utställningen Gränslös Grafik på Södertälje konsthall. Utställningen invigs av Sarah Guarino Florén, intendent på Södertälje konsthall och Ulrika Flink, curator på Grafikens Hus i närvaro av medverkande konstnärer.

Tid: den 25 augusti kl 12.00.
Plats: Södertälje konsthall, Lunagallerians mellanplan

Grafiska tekniker är gränslösa, människan har i årtusenden skurit, repat och ristat i olika underlag för att skapa tecken och avbildningar. Gränslös Grafikfestival tar avstamp i 15 konstnärer med olika bakgrund som under en sexmånadersperiod träffats på Södertälje Konstnärskrets för att arbeta med grafik och utbyta erfarenheter. Med olika bakgrunder, förkunskaper och relationer till de grafiska teknikerna har konstnärerna arbetat tillsammans. Gränslösheten syns i konstnärernas samarbeten och utforskande av personliga och konstnärliga gränser, men också i diskussioner kring bland annat statsgränser, avstånd och distans.

Vårt samhälle är kontrollerat av gränser. Knut Stahle ställer ut sitt projekt In-betweenia, där han genomför en grafisk studie i hur en nation byggs. Hur kan territoriella gränser – även om de är i mitten av ingenstans – utanför nationsgränser och på internationellt vatten – utformas med hjälp av visuella tecken? In-betweenia visas som en del av Gränslös Grafikfestival.

Medverkande konstnärer är Hans Asplund, Mats Blomqvist, Shabnam Faraee, Soud Habbi, Ritva Hansson, Rami Khoury, Fia Kvissberg, Jan Manker, Ulrika Moberg, Göran Pettersson, Maud Probst, Olof Sandahl, Vartanoush Sarkis, Nidal Sawas och Knut Stahle. Utställningen har producerats av Ulrika Flink, Grafikens Hus och Sarah Guarino Florén, Södertälje konsthall.

Utställningen är en del av Gränslös Grafikfestival som pågår 25 augusti till 23 september. Festivalprogram:

25-27/8 Prova på grafik under Södertäljefestivalen i Grafiktältet på Storgatan vid hörnet till Garvaregatan. Öppettider fr 12-20, lö 10-20, sö 10-16.

26-27/8 Öppna visningar av grafikverkstan på Södertälje Konstnärskrets lö-sö kl 12-16. Gamla Flickskolan Orionkullen, Västra Kanalgatan 2.

7/9 och 21/9 Konstföreläsning kl. 17:30 i Södertälje konsthall, Lunagallerians mellanplan.

Att besöka Gränslös Grafikfestival och dess programverksamhet är gratis och öppet för alla. Festivalen är ett samarbete mellan Södertälje konsthall, Grafikens Hus, Södertälje Konstnärskrets och Saltskog Gård.

Mer information:

Sarah Guarino Florén, intendent, Södertälje konsthall. 08-523 021 13, sarah.floren@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje