Hela Södertälje får bredband i maj 2006

Nu är tidsplanen klar för utbyggnaden av bredband på landsbygden och i de mindre orter som idag saknar bredband. I april nästa år kan Södertäljeborna börja beställa bredband hos de olika leverantörerna av Internet-tjänster oberoende av var man bor i kommunen.

Tidigare i år skrev kommunen ett avtal med Skanova som innebar att 99,5% av Södertäljeborna får bredband senast 1 sept 2006. Det kan vara några enstaka fastigheter som ligger för långt från telestationen som inte kommer att kunna anslutas. Övriga får bredband med en kapacitet på mellan 0,5 Mbit/sek och 24 Mbit/sek beroende på avstånd till telestationen. 0,5 Mbit/sek räcker gott och väl till för att skicka e-post, ladda hem mp3-filer och söka efter information.

Detta är möjligt genom att staten ger 3,7 Mkr och kommunen 560 tkr i stöd till Skanova som investerar totalt 10,6 Mkr i Södertälje kommun.

Tidsplanen innebär att utbyggnaden skall vara klar 1 maj med undantag av telestationerna Tvetaberg, Ogan, Sjunda, Hedetorp (i Gnesta kommun), Oaxen och Bobacken som blir klara den 1 juni.

I april kan Södertäljeborna genom att kontakta de olika bredbandsbolagen få reda vilken överföringshastighet som kan levereras och kostnaden för ett abonnemang. Ofta kan bredbandsbolagen direkt ge svar på dessa frågor genom att man anger sitt telefonnummer.

Mer information finns på kommunens webbplats: www.sodertalje.se.

Ytterligare information: Christer Andén, planeringschef, tel 0708-516 907