Arkiv pressmeddelanden

Homan Gohari är ny samhällsbyggnadsdirektör på Södertälje kommun

2018-02-02

Homan Gohari är Södertälje kommuns nya samhällsbyggnadsdirektör. Det beslutades idag på kommunstyrelsens sammanträde.– Jag är väldigt glad att Homan Gohari har tackat ja till den viktiga positionen som samhällsbyggnadsdirektör, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Södertälje kommun är inne i en expansiv utvecklingsfas som ställer höga krav på ledarskap. Homan Gohari har lång erfarenhet av kontoret och åtnjuter ett stort förtroende inom hela kommunkoncernen. Han besitter en djup kunskap om Södertäljes möjligheter och utmaningar inom samhällsbyggnad.

Homan Gohari har en akademisk bakgrund från Mälardalens högskola, utbildning inom informatik, verksamhetsutveckling och ekonomi. Yrkesmässigt har Homan Gohari mångårig erfarenhet från olika funktioner inom samhällsbyggnadsområdet i Södertälje kommun.

– Jag ser fram emot att leda en verksamhet med mål att skapa förutsättningar för att Södertälje ska kunna växa och utvecklas över lång tid framåt och på ett hållbart sätt, säger Homan Gohari. För att klara av uppdraget är det viktigt med ett bra arbetsklimat och tydliga processer, något som vi har arbetat intensivt med under det senaste året. Jag vill att mina medarbetare ska kunna växa i sina roller och att vi tillsammans jobbar på ett klokt sätt med våra resurser. Jag vill att vi ska vara stolta över det vi gör och fokusera på att utveckla samhällsbyggnaden i Södertälje.

Åren 2004-05 jobbade Homan Gohari som ekonom inom samhällsbyggnad. Därefter har rollerna skiftat från projektutvecklare, GIT-utvecklare, tf chef geografisk information och verksamhetsutvecklare, till chef för stab och strategi vid samhällsbyggnadskontoret, från 2014. Sedan maj 2017 arbetar Homan Gohari som tf samhällsbyggnadsdirektör.

Mer information:

Rickard Sundbom, stadsdirektör, 08-523 010 81, rickard.sundbom@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje