Hovsjöskolan får stöd för att utveckla undervisningen

Skolverket har valt ut Hovsjöskolan som en av tio skolor i landet där lärarna under tre år ska få stöd av handledare för att utveckla undervisningen. Södertälje kommun har redan tidigare beslutat att inrätta karriärtjänster.

Skolverket har valt ut Hovsjöskolan som en av tio skolor i landet där lärarna under tre år ska få stöd av handledare för att utveckla undervisningen. Södertälje kommun har redan tidigare beslutat att inrätta karriärtjänster.

I Skolverkets insatser ingår förutom handledarstöd till lärare även studiehandledning på elevernas modersmål, stöd för kontakter med vårdnadshavare och läxläsning. Insatsen riktas mot årskurs sex till nio i grundskolan och de skolor som valts ut ligger i stadsdelar som ingår i regeringens arbete med urban utveckling. Sedan tidigare har Södertälje kommun beslutat att inrätta karriärtjänster för lärare, som ska handleda andra lärare och tillsammans med dem utveckla undervisningen.

– Vi är glada över att Skolverket valt ut Hovsjöskolan eftersom stödet ligger helt i linje med det arbete som vi påbörjat i Södertäljes skolor. Rekryteringen till karriärtjänsterna är precis klar och Skolverkets projekt kommer att komplettera dessa på ett bra sätt, säger Peter Fredriksson utbildningsdirektör i Södertälje.

Mer information:
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08-523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se
Angelica Vallgren, pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se