Inbjudan till pressträff med anledning av coronaviruset

Onsdag 17 mars håller Södertälje kommun en pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset, covid-19.

Under pressträffen ger krisledningsnämndens presidium, samt en grupp tjänstepersoner en övergripande bild av läget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset.

Media är välkommen att närvara.  

  • Tid: 17 mars, 2021, klockan 11.00. Pressträffen pågår i cirka 20 minuter.
  • Plats: Via Skypelänk, se instruktioner här nedan.
  • Deltagande: Krisledningsnämndens presidium, Boel Godner (S), Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M) samt ett antal tjänstepersoner från förvaltningen.

Ni deltar på pressträffen och ställer frågor via Skype. Anmäl er närvaro senast, tisdag den 16 mars kl 17, för att få en möteslänk. Mejla eller ring pressekreteraren, se nedan.

Som vanligt livesänds eventet via Södertälje kommuns facebooksida.

För ytterligare information:

Nasif Kasarji, kommunalrådssekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), e-post: nasif.kasarji@sodertalje.se, te.l 08-523 066 90.

Helena Sundman, pressekreterare, e-post: helena.sundman@sodertalje.se, tel. 08-523 066 03