Inbjudan till pressträff med anledning av covid-19

Onsdag 19 maj håller Södertälje kommun en pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset, covid-19.

Under pressträffen ger krisledningsnämndens presidium, samt en grupp tjänstepersoner en övergripande bild av läget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset.

Media är välkommen att närvara.  

  • Tid: 19 maj, 2021, klockan 11.00. Pressträffen pågår i cirka 20 minuter.
  • Plats: Via Skypelänk, för instruktioner, se nedan.
  • Deltagande: Krisledningsnämndens presidium, Boel Godner (S), Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M) samt ett antal tjänstepersoner från förvaltningen.

Journalister deltar på pressträffen och ställer frågor via Skype. Anmäl er närvaro senast tisdag den 18 april kl 16.30, för att få en möteslänk. För kontaktuppgifter, se nedan.

Som vanligt livesänds eventet via Södertälje kommuns Facebooksida.

För ytterligare information:

Lisa Aggeborn, kommunalrådssekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), e-post: lisa.aggeborn@sodertalje.se, tel. 08-523 068 59
Press, Södertälje kommun tel. 08-523 066 03