Inför ett regionalt flyktingmottagande

Den svenska flyktingpolitiken har ett brett politiskt stöd nationellt. Den bygger på en solidaritet med de människor som tvingas fly sina länder. Men när det kommer till det faktiska mottagandet är solidariteten inte längre lika omfattande.

I dagsläget tar endast ett fåtal kommuner ansvar för den svenska flykting och asylpolitiken. Det skapar problem för dessa kommuner och bidrar till att introduktionen i Sverige och den svenska arbetsmarknaden tar betydligt längre tid än den skulle behöva.

I Stockholms län är Södertälje och Botkyrka kommun de kommuner som i särklass tar det största ansvaret för riksdagens beslut. Per var 1000: e invånare tar Södertälje och Botkyrka emot respektive 30,2 och 15,3 flyktingar. Samtidigt tar de borgerligt styrda kommunerna emot absolut minst antal flyktingar. Exempel på detta är Värmdö som per var 1000: e invånare tar emot 0,7 flyktingar, Vaxholm 0,6 och slutligen Danderyd som tar emot 0,4.

- Jag tycker det är beklämmande att endast ett fåtal kommuner tar ansvar för en så viktig och angelägen fråga som flyktingmottagandet. Kommunernas utveckling är beroende av denna politik och det är inte rimligt att så många kommuner i praktiken säger nej till att ta emot flyktingar. Säger Anders Lago kommunstyrelsens (s) ordförande i Södertälje.

En utveckling av ett regionalt flyktingmottagande skulle kunna medverka till ett mer humant mottagande och till att alla kommuner tar ansvar. I ett brev till styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår Anders Lago och Jens Sjöström införandet av ett regionalt flyktingmottagande.

- Landets solidaritet kan inte vara några få kommuners ansvar. För de individer som kommer till Sverige för att söka trygghet är det avgörande hur mottagandet ser ut för introduktionen till samhälle och arbetsmarknad. I detta arbete behövs alla kommuner, säger Jens Sjöström kommunalråd (s) i Botkyrka

För mer information kontakta:

Anders Lago 0708-518 461

Jens Sjöström 0708-861 101Mvh

Annika Eriksson Kommunalrådssekreterare (s) 08-550 224 15 0708-516 886 annika.eriksson@sodertalje.se