Informationsseminarium för oroliga om försörjningsstöd och arbetslöshet

Fredagen den 26 juni anordnar Södertälje kommun tillsammans med

Arbetsförmedlingen ett informationsseminarium om vad som händer

när man förlorar jobbet eller blir utan inkomst. Informationen riktar

sig till allmänheten.

Tid:

fredagen den 26 juni, kl. 10.30-12.00

Plats:Södertälje stadshus, Campusgatan 26, Symfoni och Dirigenten, plan

1.

Representanter från media hälsas välkomna.

Seminariet innehåller information om:

  • Vilken hjälp man kan få från Arbetsförmedlingen
  • Villkoren för att bli beviljad försörjningsstöd (socialbidrag)
  • Hur man kan få hjälp att hantera sina skulder

- Vi får många samtal just nu från oroliga personer och vår tanke är att

seminariet ska ge de en chans att ställa frågor och att de ska få den

information de behöver. Så beskriver Yvonne Kokkola, biträdande

myndighetschef på Social- och omsorgskontoret, syftet med seminariet.

 

Mer information:

Yvonne Kokkola, biträdande myndighetschef på Social- och

omsorgskontoret, Södertälje kommun, 08-5502 39 91,

yvonne.kokkola@sodertalje.se

.