Inga fler skolpjäser om moderaterna får bestämma

Om de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen vinner landstingsvalet 2006 kommer de att lägga ner Kultur- och utbildningsnämnden. Det innebär bland annat att Konserthuset i Stockholm stängs, Cirkus Cirkör i Botkyrka läggs ner och teatergruppen Oktober i Södertälje får kraftigt minskade resurser.

Men det innebär även att allt stöd från landstinget till skolpjäser, så kallat scenkoststöd, försvinner. Scenkonst är en mycket bred verksamhet som bedrivs tillsammans med 26 kommuner i Stockholms län och scensätts i första hand av fria scenkonstgrupper. Det handlar om 31 teatergrupper, 1 musikteatergrupp, 7 dans- och mimgrupper samt ett 25-tal dansgrupper som berörs av detta stöd. Och utan detta stöd från landstinget skulle dessa grupper få väldigt svårt att fortsätta med sin verksamhet.

- Det vore förödande för en stor del av kulturverksamheten i Södertälje om moderaterna vann landstingsvalet 2006. Det skulle innebära kraftigt minskat kulturutbud i kommunen, men också slutet för många av de fria teatergrupper som är verksamma i vårt närområde, säger Viveka Ek (s), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- Idag står Stockholms läns landsting för hälften av kostnaderna för skolpjäserna. Scenkonst är en mycket bred och populär verksamhet och ett bra komplement till den ordinarie undervisningen. Södertälje hade drygt 900 stycken genomförda föreställningar inom scenkonststödet mellan åren 2002-2005, fler än i någon annan kommun i Stockholms län. Denna verksamhet skulle upphöra om moderaterna kom till makten i landstinget, säger Johan Andersson (s), utbildningsnämndens ordförande.

För ytterligare information, var god kontakta:

Vivek Ek (s), kultur- och fritidsnämndens ordförande Tel: 0708 – 516 917

Johan Andersson (s), utbildningsnämndens ordförande Tel. 0708 – 518 007