Jämställdhetspriset 2020 till Södertälje SK

Jämställdhetspriset 2020 till Södertälje SK

Södertälje SK är årets mottagare av jämställdhetspriset. Det tillkännagavs i dag i samband med att kommunen uppmärksammade internationella kvinnodagen.

Juryn har utsett årets vinnare med följande motivering:

"I ett mansdominerat sammanhang har föreningen målmedvetet arbetat för att låta flickor och kvinnor ta mer plats på killarnas arena. Det ska vara lika självklart för damerna som herrarna att synas. Respekten för allas lika värde ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet fortsätter att lyftas och blir en självklar del av föreningen även i framtiden."

Vinnaren tillkännagavs i anslutning till en lunchpanel om sport och jämställdhet i Stadshuset. Tage Gripenstam, kommunstyrelsens vice ordförande, var på plats och delade ut priset. Södertälje SK representerades av klubbdirektören Robert Andersson.

Jämställdhetspriset går till en person eller organisation som arbetat med insatser som bidragit till ett mer jämställt Södertälje. Priset delas ut av Södertälje kommun, Telge AB, Länstidningen och polisen i Södertälje. Förra året fick kulturprojektet Livet Bitch! jämställdhetspriset.

Mer information:
Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Alexander Rosenberg, kommunalråd i opposition (M), 08-523 063 50, alexander.rosenberg@sodertalje.se

Årets jury:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Alexander Rosenberg, kommunalråd i opposition

Rickard Sundbom, stadsdirektör

Juan Copovi-Mena, vd Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis