Järnvägsbranschen rekryterar i Södertälje

Nationell Matchning, Arbetsförmedlingens och Södertälje kommun gemensamma satsning, anordnar den 19 november en rekryteringsmässa för järnvägsbranschen i Södertälje Stadshus.

Järnvägsbranschen rekryterar i Södertälje

Nationell Matchning, Arbetsförmedlingens och Södertälje kommun gemensamma satsning, anordnar den 19 november en rekryteringsmässa för järnvägsbranschen i Södertälje Stadshus.

Mässan invigs klockan 10.00. Järnvägsbranschen står de närmaste åren inför stora rekryteringsbehov av kompetens som det inte finns i tillräckligt hög grad på dagens arbetsmarknad.

Förmiddagen av mässan ägnas flyktingar och andra personer utanför arbetsmarknaden som valts ut att matchas mot branschens behov på grund av att de har den nödvändiga tekniska bakgrunden. På eftermiddagen är rekryteringsmässan öppen från klockan 14 för alla sökande med teknisk bakgrund.

- Vi behöver bekämpa arbetslösheten på många olika sätt. Det bästa är förstås att sammanföra kompetenta personer med arbetsgivare som ska anställa. Jag hoppas att denna mässa leder till fler jobb för Södertäljebor, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

- Att jobba efterfrågestyrt och matcha mänskliga resurser mot nischer på arbetsmarknaden är både klokt och nödvändigt. Det känns bra att vi i Södertälje hela tiden försöker hitta nya sätt att göra detta på, säger Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition i Södertälje.

- Det här är bara den första i en rad av rekryteringsaktiviteter. Det kommer fler rekryteringsmässor, både för järnvägsbranschen men även för andra branscher säger Helén Larsson, projektledare för Nationell Matchning, Södertälje kommun.

- Vi jobbar efterfrågestyrt, utgår från behoven på arbetsmarknaden och försöker hitta nya innovativa metoder att matcha personer i utanförskap mot konkreta jobb med hjälp av arbetsförmedlingens resurser berättar Soledad Grafeuille, projektledare Nationell Matchning Arbetsförmedlingen Södertälje.

Projektet Nationell Matchning är ett unikt samarbete för båda parter. Södertälje kommun sitter genom den stora invandringen från Irak på en stor kompetenspool av högutbildade som idag står utanför arbetslivet. Arbetsförmedlingen har finansiella resurser och upphandlade utbildningar som gör det möjligt att snabbt matcha flyktingar mot branscher med stort rekryteringsbehov.

För mer information

Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, 0766-48 27 25

Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition, 0766-482764

Helén Larsson, projektledare Nationell Matchning Södertälje kommun, 08-523 025 36

Soledad Grafeuille, projektledare Nationell Matchning, Arbetsförmedlingen, 010-486 34 60

Jörgen Eriksson, informationsansvarig Södertälje kommun, 0766-48 30 08