Klart för nästa steg i utvecklingen av Södertälje centrum

Idag fattade kommunfullmäktige beslut om försäljning av varuhuset Kringlan med tillhörande fastighet, ett av Södertäljes största varuhus. Köpare är fastighetsbolaget Stadsrum Fastigheter, som åtar sig att utveckla och förädla fastigheten i det pågående arbetet att skapa ett attraktivt centrum i Södertälje.

– Kringlan har ett stort värde för Södertäljeborna och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av Södertälje centrum. Det känns därför mycket bra att vi har hittat en stabil och långsiktig köpare som tillsammans med Södertälje kommun och andra fastighetsägare vill investera i vår stadskärna, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Investeringen och satsningen på fastigheten är en del av centrumutvecklingen i Södertälje, och ett resultat av kommunfullmäktiges mål om att Södertälje ska vara en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och vara en plats som attraherar studenter och besökare. Försäljningen av varuhuset med tillhörande tomt har genomförts av Telge Fastigheter på uppdrag av Södertälje kommun. Fyra budgivare har lämnat in underlag som har bedömts utifrån köparens ambitioner och förmåga att bidra till Södertälje stadskärnas långsiktiga utveckling.

– Stadsrum Fastigheter vill utveckla och förädla fastigheten och aktivt medverka till att skapa ett attraktivt centrum i Södertälje, säger Yilmaz Kerimo, styrelseordförande i Telge Fastigheter (S). Det är en ambition som vi bedömer är bra för både hyresgästerna och för Södertäljeborna.

Kringlanhuset i fastigheten Tellus 5 har ett av Södertälje centrums bästa lägen och är ett inarbetat varumärke i Södertälje. Varuhuset är ritat av bröderna Erik och Tore Ahlsén och öppnade i mars 1965. Till fastigheten hör även kontor, bostäder och det så kallade ”McDonaldshuset” med underliggande parkeringsgarage.

– Vi är mycket glada att vi har fått möjligheten att förvärva Tellus 5 av Telge Fastigheter, säger Magnus Alteskog, VD på Stadsrum Fastigheter. Stadsrum kommer tillsammans med Södertälje kommun att fortsätta utveckla Kringlan och Marenplan till en ännu bättre mötesplats för Södertäljeborna. Marenplan, centralt belägen med vattenkontakt och goda kommunikationer, är en mycket bra plats för ett nytt hotell, restauranger och andra utåtriktade verksamheter.

Stadsrum Fastigheter AB är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som ägs av Keva, Alecta och HEA Property Holding AB. Stadsrum Fastigheter ska direktäga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige.

En pressträff med samtliga parter kommer att hållas tisdag den 29 maj kl. 09:00 på Olof Palmes plats, Södertälje (ovanför Marentrappan). Deltagande anmäls till pressekreterare Helene Andersson.

Mer information:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Yilmaz Kerimo, ordförande Telge Fastigheter (S), 070-343 96 36, yilmaz.kerimo@sodertalje.se

Magnus Alteskog, VD Stadsrum Fastigheter AB, 0730-26 19 63, magnus.alteskog@stadsrumfastigheter.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press   

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje