Kommunen söker ny mark för enduro, motocross och gocart

Kommunen söker ny mark för enduro, motocross och gocart

I Moraberg utvidgas arbetsplatsområdet i takt med att fler företag etablerar sig i Södertälje. Näst i tur ska området Tuvängen göras i ordning. Detta är i dag den plats där AMF kör enduro och motocross. Eftersom AMF nu måste flytta sin verksamhet söker samhällsbyggnadskontoret fastighetsägare som kan hjälpa till att hitta ett lämpligt markområde.

I Moraberg utvidgas arbetsplatsområdet i takt med att fler företag etablerar sig i Södertälje. Näst i tur ska området Tuvängen göras i ordning. Detta är i dag den plats där AMF kör enduro och motocross.

En detaljplan för området färdigställdes redan 2004 och klubben har därefter fått sitt arrendeavtal förlängt med ett år i taget. I början av 2011 ska markarbetena påbörjas för nya etableringar av företag. Kommunen har därför sagt upp AMF:s verksamhet för flyttning och har i avvaktan på en helt ny permanent anläggning erbjudit föreningen en tillfällig lösning för i första hand motocross. Gocartverksamheten berörs först om ett par år. För enduroverksamheten funderar kommunen och föreningen på en tillfällig lösning.

– Vi har haft möte med klubben vid ett flertal tillfällen och haft ambitionen att hitta lösningar långsiktigt för verksamheten. Vi har också haft frågan uppe i samband med att vi mött politiker i andra närliggande kommuner och övriga Södertörnskommuner för att försöka hitta ett lämpligt markområde, vissa öppningar kan finnas som vi jobbar vidare på, säger Ewa Lofvar Konradsson (MP), ordförande tekniska nämnden.

– Samhällsbyggnadskontoret och AMF har tillsammans arbetat för att finna ett nytt markområde för hela verksamheten inom kommunen, vilket inte har lyckats. Det kan ändå finnas områden i Södertälje kommun som är lämpliga, men som kommunen inte äger. Vi ber därför fastighetsägare om hjälp för att hitta ett lämpligt markområde, säger Heléne Hill, projekt- och exploateringschef på Södertälje kommun

Mer information:
Ewa Lofvar Konradsson (MP), ordförande tekniska nämnden, 08-523 064 30, ewa.kondradsson@sodertalje.se

Heléne Hill, projekt- och exploateringschef, 08-523 012 69, helene.hill@sodertalje.se