Arkiv pressmeddelanden

Kommunens service till företagen bättre än någonsin i Södertälje

2020-04-22

Södertälje kommun tar ett kliv framåt i hur vi sköter vår service gentemot företag. Det visar den senaste mätningen från Nöjd kund-index, NKI. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, som idag presenterar en sammanställning av resultat från en mätning av kommunernas myndighetsutövning mot företag.

– Bedömningen av vad företagarna tycker om vår service visar att vi verkligen har förbättrat oss och att vi nu är på rätt väg, säger Tage Gripenstam, kommunalråd (C) och ordförande för en politisk styrgrupp inom kommunen som arbetar med företagsrelationer i Södertälje.

NKI-resultatet för Södertälje har gått från 65 till 73. Det betyder att kommunen nu delar både Sveriges och Region Stockholms snittresultat. Ett godkänt NKI-värde är 63.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Kommunen har fått ett NKI-värde inom alla serviceområden men högst resultat inom bemötande, 79, samt inom kompetens och rättssäkerhet, båda 76.

– Det här resultatet på 73 är det bästa sedan 2012 då mätningen infördes. Vi har arbetat i många år med att förbättra dialogen med kommunens företagare. Nu har vi ett kvitto på att det enträgna arbetet har burit frukt, säger Aydin Aho, tillförordnad näringslivschef i Södertälje kommun.

Det som också bedöms i mätningen är kommunens bemötande inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. De områden med bäst resultat är brandskydd, 83, följt av serveringstillstånd, 81, och markupplåtelse, 77.  

I en rankning mot resten av Sveriges kommuner hamnar Södertälje på 106, över förra årets rankning på 158. 

– Rankningen säger inte hela sanningen. Det den visar är att vi förbättrat oss jämfört med övriga kommuner, vilket är glädjande. Vi är beredda att lägga ned det hårda arbete som krävs för att Södertäljes företagare ska få ännu bättre service. Det förtjänar dom, avslutar Aydin Aho.

För mer information om jämförelsen, läs på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Kontaktpersoner på Södertälje kommun:

Aydin Aho, tillförordnad näringslivschef, tel 08-52 30 47 55
Tage Gripenstam, kommunalråd (C), tel 08-52 30 37 03
Pressekreterare, Helena Sundman, tel 08-52 30 66 03