Kretsloppssamhället – räddningen för Östersjön?

Kretsloppssamhället – räddningen för Östersjön?

Hållbar utveckling i Östersjöområdet – det Ekologiska kretsloppssamhället – ska presenteras och diskuteras på en internationell miljökonferens den 26 maj i Järna, Södertälje. Det är EU-projektet BERAS Implementation som bjuder in till den internationella miljökonferensen. Projektet arbetar med två spår, ”Östersjövänlig mat”(Diet for Clean Baltic) och ”Ekologiska kretsloppssamhällen”.

Hållbar utveckling i Östersjöområdet – det Ekologiska kretsloppssamhället – ska presenteras och diskuteras på en internationell miljökonferens den 26 maj i Järna, Södertälje.

Det är EU-projektet BERAS Implementation som bjuder in till den internationella miljökonferensen. Projektet arbetar med två spår, ”Östersjövänlig mat”(Diet for Clean Baltic) och ”Ekologiska kretsloppssamhällen”.

– ”Östersjövänlig mat” ska bli en samling smakfulla menyer som är både hälsosamma och gynnar miljön. Maten som tillagas i våra kommunala kök ska så långt det går vara ekologisk och lokalt producerad, säger Sara Jervfors, chef för kostenheten.

Visionen för det andra spåret är ett antal ekologiska kretsloppssamhällen i länderna kring Östersjön. Dessa ska fungera som inspiration och modell för andra jordbrukare, politiker och allmänhet.

– Genom att samarbeta med länderna kring Östersjön, varav flera är Södertälje kommuns vänorter, kan vi lättare kommunicera miljöfrågor samt bygga upp en gemensam kunskapsbank, säger Urszula Estmer, chef för internationella enheten.

Mer information:
Sara Jervfors, chef för kostenheten, 08-523 064 66 , sara.jervfors@sodertalje.se

Urszula Estmer, chef för internationella enheten, 08-523 023 68, urszula.estmer@sodertalje.se