Arkiv pressmeddelanden

Låg konsumtion av droger och alkohol bland Södertäljeungdomar

2020-09-09

Södertäljes ungdomar använder mindre narkotika än ungdomar i andra kommuner i länet, och kommunen ligger bra till även när det gäller alkohol och rökning. Det framgår av den så kallade Stockholmsenkäten som länsstyrelsen genomför vartannat år bland elever i årskurs 9 och i tvåan på gymnasiet.

Södertäljes ungdomar använder mindre narkotika än ungdomar i andra kommuner i länet, och kommunen ligger bra till även när det gäller alkohol och rökning. Det framgår av den så kallade Stockholmsenkäten som länsstyrelsen genomför vartannat år bland elever i årskurs 9 och i tvåan på gymnasiet. 
 

Såväl i årskurs 9 som i tvåan på gymnasiet är det låga andelar elever som använt narkotika jämfört med andelen elever i länet. Som exempel har 3 procent av pojkarna och lika många av flickorna i tvåan på gymnasiet uppgett att de använt narkotika den senaste fyraveckorsperioden. Snittet i länet ligger på 10 respektive 6 procent.

Storkonsumtion av alkohol väsentligt lägre än i länet i stort
Andelen elever i Södertälje som inte dricker alkohol är större än länssnittet i såväl årskurs 9 som under år 2 på gymnasiet. Berusningsdrickande och storkonsumtion av alkohol är väsentligt lägre än i länet i stort, enligt enkätsvaren. I Södertälje är det 16 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna som uppger att de storkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare. Siffran i hela länet är 27 respektive 25 procent.

Konsumtionen av snus ökar i länet och nationellt, särskilt bland flickor. Det är 25 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna i tvåan på gymnasiet som snusar dagligen eller ibland. I Södertälje syns inte denna trend – siffrorna ligger på 17 respektive 2 procent. Såväl för årskurs 9 som år 2 på gymnasiet är andelarna av elever som röker eller snusar dagligen eller ibland bland de lägre i länet. 

Har satsat på förebyggande åtgärder
– Resultaten är glädjande, och ligger i linje med vad vi har kunnat se de senaste åren. I Södertälje har vi satsat på öppna och förebyggande åtgärder, samt tillgänglighet till råd och stöd för unga och föräldrar. Det är ett viktigt arbete för att på lång sikt motverka bruket av alkohol, narkotika och tobak bland unga, säger Annika Rådström, socialdirektör.

Om Stockholmsenkäten 
Stockholmsenkäten är en undersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer, med mera. Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den genomförts i 23 av länets kommuner (alla utom Huddinge, Norrtälje och Österåker) och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten. Kommunerna finansierar respektive datainsamling och länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.


För mer information, kontakta:
Annika Rådström, socialdirektör, annika.radstrom@sodertalje.se, tel. 08-523 018 17
Helena Sundman, pressekreterare, helena.sundman@sodertalje.se, tel. 08-523 066 03