Lägre ungdomsarbetslöshet i Södertälje

Enligt färska siffror från Länsarbetsnämnden är ungdomsarbetslösheten i Södertälje lägre än i genomsnittet i Stockholms län. Idag är arbetslösheten bland Södertäljes ungdomar i åldrarna 18-24 4,3%, jämfört med 4,4% i övriga länet.

- Det är glädjande att vår ungdomsarbetslöshet är lägre än genomsnittet i Stockholms län. Det är en fråga som vi länge har prioriterat, och resultatet av flera olika åtgärder och projekt som direkt vänder sig till ungdomar, som t.ex. Klivet. som rymmer inom ramen för Storstadssatsningen. Vidare har vi arbetat väldigt målmedvetet med att ungdomar som går över till arbetslivet inte inleder detta med en arbetslöshetsperiod och har därför verkat för att vi har programmedel i syfte att slussa ungdomar till arbete och eller praktik. Något som säkerligen också har bidragit till det positiva resultat är den goda samverkan mellan oss i kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och som förstärks i och med bildandet av samordningsförbundet som vi politiskt har verkat för, säger Besim (s), som är tillförordnad ordförande i arbetsmarknadsnämnden under Susanne Bergströms sjukfrånvaro.

- När det gäller ungdomsarbetslösheten i våra storstadsområden ser vi där ett trendbrott, med allt lägre arbetslöshet bland ungdomar, avslutar Besim Aho (s).

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Besim Aho (s) Ordförande i arbetsmarknadsnämnden 0708-518412