Arkiv pressmeddelanden

Livsmedelskontrollerna dubbelt så bra i Södertälje

2010-08-23

Livsmedelsverket riktar stark kritik mot Sveriges kommuner. Nästan hälften av alla som hanterar och säljer mat fick ingen inspektion förra året. I Södertälje har dock kommunen fördubblat antalet livsmedelskontroller det senaste året. Förbättringen är ett resultat av kommunens arbete med lean.

Livsmedelsverket riktar stark kritik mot Sveriges kommuner. Nästan hälften av alla som hanterar och säljer mat fick ingen inspektion förra året. I Södertälje har dock kommunen fördubblat antalet livsmedelskontroller det senaste året. Förbättringen är ett resultat av kommunens arbete med lean.

Livsmedelsgruppen inom miljökontoret ansvarar för kontrollen av restauranger och storkök. Detta är en viktig verksamhet och därför prioriterades den som ett tidigt förbättringsområde i kommunens lean-arbete, Växthuset.

Resultaten från genomfört lean-arbete visar att effektiviteten ökat med 100 procent. Verksamhetsutövarna upplever att kommunens livsmedelskontroller bidrar till ökad kvalitet för företagens kunder. Dessutom har arbetsglädjen ökat. 

– Vi har gjort fler kontroller hittills i år än under hela 2009. Samtidigt har vi bibehållit en hög kvalitet på arbetet. Totalt kommer vi att göra ca 1200 livsmedelskontroller under 2010. I år kommer 500 livsmedelsanläggningar av totalt 650 att kontrolleras. Vi fortsätter arbetet med att förbättra verksamheten och vi satsar på kunskapsöverföring mellan våra inspektörer. Att alla inte har samma utbildning och erfarenheter ser vi som positivt, säger Mattias Bårström, miljöinspektör.

– Livsmedelsgruppens arbete är mycket viktigt för Södertäljes invånare och det är därför glädjande att lean-arbetet har gett så goda resultat. Fortsättning följer, eftersom vi nu inför lean-principerna även när det gäller övriga avdelningar på miljökontoret, säger miljöchef Lars Johansson.

En stor del av Sveriges kommuner får kritik av Livsmedelsverket. Även branschorganisationen Livsmedelshandlarna är kritisk mot de bristande kontrollerna. Att kontroller inte genomförs leder till att konsumenterna drabbas och det kan uppstå en osäkerhet kring om livsmedelsbutiker och handlare har kontrollerats på rätt sätt.

Livsmedelsgruppen inom miljökontoret ansvarar för kontrollen av restauranger och storkök. Kontroller av registrerade verksamhetsutövare sker för att säkerställa att medborgare, turister och besökare på Södertäljes restauranger och storkök ska vara trygga med att livsmedelshanteringen sköts på rätt sätt enligt lagar och förordningar.

Mer information:
Lars Johansson, miljöchef, 08-523 019 28, lars.johansson@sodertalje.se
Mattias Bårström, miljöinspektör, 08-523 01645, mattias.barstrom@sodertalje.se